Algemeen

 1. Baanpersoneel heeft altijd voorrang.
 2. Spelers spelende op de 1e /10e hole worden geacht voorrang te verlenen aan de spelers op de 6e /15e hole.

Plaatselijke regels per 1-1-2019

 1. Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen, palen met een witte band of witte “punaises”.
 2. Alle paden en wegen zijn integraal deel van de baan.
 3. De kunstgras afslagmatten op hole 8/17 zijn integraal deel van de baan wanneer zij in gebruik zijn als afslagplaats.
 4. Houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen (R. 15).
 5. Grond in bewerking (GUR) aangegeven met bordjes, blauwe paaltjes met groene koppen, of een blauwe lijn en een paaltje met een groene kop is een verboden speelzone.  Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f
 6. Jonge aanplant gemerkt met blauw lint of door een witte lijn op de grond en een paal met een groene kop, en aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 7. Alle afstandspalen en palen die een hindernis aangeven zijn vaste obstakels.
 8. Het gebied binnen de hindernis vóór de gele tee van hole 9/18, gemarkeerd door rode paaltjes met een groene kop, is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 Als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de gemarkeerde droppingzone met bijtelling van een strafslag. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regels: algemene straf (zie Regel 1-3)

Gedragsregels

 1. De hindernis voor de gele tee op hole 9/18 mag absoluut niet worden betreden.
 2. Telefoneren in de baan is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een noodgeval

Het bestuur behoudt zich bij overtreding van deze gedragsregels het recht voor de betreffende speler van de baan te verwijderen.